តារា​ចម្រៀង​ល្បីឈ្មោះ​២​រូប​ស្កាត់​ទៅ​ជួប​បងប្អូន​ពលករ​ខ្មែរ​នៅ​ថៃ​ដើម្បី​ធ្វើ​រឿង​នេះ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្នំពេញ​ ៖ អ្នកគាំទ្រ ​ផ្ទុះ​ការចាប់អារម្មណ៍​គ្រប់គ្នា​ បន្ទាប់​ពី​ឃើញ​តារាចម្រៀង​ល្បី​របស់​ខ្មែរ​ឈ្មោះ​ពីររូប​ គឺ​លោក ជុំ លី​ណូ ដែលជា​តារាចម្រៀង​រៀមច្បង​ និង​លោក អនុស្សាវរីយ៍ បានបង្ហាញ​ខ្លួន​នៅលើ​ទឹកដី​ប្រទេស​ថៃ​ជាមួយគ្នា​ ព្រមទាំង​វត្តមាន​របស់​បងប្អូន​ពលករ​ខ្មែរ​នៅ​ទីនោះ​ផងដែរ​។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ក្នុង​ដំណើរ​រួមគ្នា​រវាង​លោក ជុំ លី​ណូ និង​អនុស្សាវរីយ៍…

អានបន្ត