វាសនា​មើល​មិន​ឃើញ​! បុរស​ម្នាក់​នេះ កាលពី​២​ឆ្នាំមុន សូម្បីតែ​ចិញ្ចៀន​ភ្ជាប់​ពាក្យ​តម្លៃ​១០០​ដុល្លារ គ្មាន​លុយ​ទិញ​ផង តែ​ឥឡូវ​ មិនបាច់​និយាយ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាសនា​មនុស្ស​ពី​ត​ជា​មើលមិន​ឃើញ​មែន ដូចជា​ករណី​បុរស​ម្នាក់​នេះ ​អញ្ចឹង កាលពី​២​ឆ្នាំមុន សូម្បីតែ​ចិញ្ចៀន​ភ្ជាប់​ពាក្យ​១​វង់​តម្លៃ​១០០​ដុល្លារ​គ្មាន​លុយ​ទិញ​ផង តែ​ពេលនេះ ខិតខំ​រកលុយ ទិញ​បាន​ឡាន ផ្ទះ ជាមួយ​នឹង​ការរស់នៅ​ប្រកបដោយ​សុភមង្គល​ទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាក់ស្ដែង​ម្ចាស់​គណនី​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ឈ្មោះ​«​ហែម ធឿន​» បាន​បង្ហោះ​រូបភាព​ជាច្រើន​សន្លឹក អម​ដោយសារ​រៀបរាប់​ពេល​អតីតកាល​ដ៏​កម្សត់​ដូច្នេះ​ថា ៖ «​កាលពី​​ឆ្នាំមុន​ថ្ងៃ​ទី​14.06.2018 មកដល់​ពេលនេះ យើង​បាន​ចាប់ដៃ​គ្នា កសាង​ជា​គ្រួសារ​មួយ ហើយ​អ្វី​ ដែល​បង​នឹកស្មាន​មិន​ដល់​ថា ពួកយើង​ដើរ​បាន​ដល់​ចំណុច ដែល​ហួស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«​រំលឹក កាលពី​2​ឆ្នាំមុន សូម្បីតែ ចិញ្ចៀន​ភ្ជាប់​ពាក្យ​មួយ​វង់​តម្លៃ​100 $ បង​គ្មាន​លុយ​ទិញ​អោយ​អូន​ពាក់ តែ​មកដល់​បច្ចុប្បន្ននេះ បងអាច​រក​អ្វីៗ អោយ​អូន​បាន​ទាំងអស់ បង​មិន​នឹកស្មាន​ថា​ខ្លួនឯង​មាន​សមត្ថភាព អាច​រក លុយ ឡាន ផ្ទះ និង​សុភមង្គល ក្នុង​គ្រួសារ បាន​ត្រឹម​រយៈពេល​ខ្លី​ត្រឹម​ពីរ​ឆ្នាំ​ប៉ុណ្ណោះ​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«​បង​អរគុណ​ដែល​អូន​នៅ​ក្បែរ​បង​រហូត​មក អរគុណ​ឪពុក​ម្តាយ​ទាំងសងខាង ជាពិសេស ខ្ញុំ សូម​អរគុណ ដល់ អគ្គ​នាយ ក្រុមហ៊ុន សេង​ហាន ដែល បាន​បង្កើត​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​នេះ​ឡើង ដើម្បី​ជួយ​ដល់​កូន​ខ្មែរ​គ្រប់រូប​ដែរ​ចង់​ផ្លាស់ប្ដូរ ជីវិត មិន​រើសអើង កម្រិត វប្បធម៌ (​សេង​ហាន ធ្វើការ រួមគ្នា ជោគជ័យ​ជាមួយគ្នា​) អោយ​តែ​យើង​ទៅមុខ​មិន​បោះបង់​គោលដៅ របស់​យើង​ហើយ​យើង​នៅតែ​បន្ដ​ថ្ងៃ​ណាមួយ​ជីវិត​យើង​និង​ជោគជ័យ​)»៕​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Related posts

Leave a Comment