មនុស្សស្រីចាំតែខុស! ស្រីអូន ពេល​ជួប​ខ្លួនឯង​ទើប​ភ្លឺ​ភ្នែក ក៏​ចែករំលែក​បទពិសោធន៍​ដ៏​ឈឺ,ចាប់​មួយ ​ឲ្យ​មហាជន​ដឹង​ថា​…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រីអូន សម្រស់​ធម្មជាតិ ពីមុន​មិន​ជឿ​នូវ​ការ​និយាយ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ភាព​លំ,បាក​របស់​មនុស្ស​ស្រី ដោយពេល​ឆ្លងទ,ន្លេ ត្រូវ​គេ រិះគ,ន់ ថា​ឲ្យ ពោល​គឺ​ចាំតែ​ខុស​នោះ​ទេ តែ​ពេល​បាន​ជួប​ខ្លួនឯង​ផ្ទាល់​ហើយ​នោះ ក៏​ភ្ញាក់ខ្លួន​ព្រើត ហើយ​ចែករំលែក​បទពិសោធន៍​ដ៏​ឈឺ,ចាប់​ឲ្យ​មហាជន​បានដឹង​តែម្ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេល​ឆ្លងកាត់​ខ្លួន​ឯង​នោះ ស្រីអូន បាន​ធ្វើការ​ចែករំលែក​បទពិសោធន៍​របស់​ខ្លួន​ដូច្នេះ​ថា «បទពិសោធន៍​ផ្ទាល់​របស់ខ្ញុំ​ពេល​ឆ្លងទន្លេ មនុស្ស​ស្រី​ចាំតែ​ខុស​ ពេល​ខ្ញុំ​វះ, កាត់​គេ​ថា​ខ្ញុំ​ទម្រន់​មិន​ចេះ​ទ្រាំ​ប្រឹង​តែមួយ​ដង្ហើម​កើត​បាត់​ហើយ ​​ទាំង​ដែល​ខ្ញុំ​ខំ​ដាក់​ថ្នាំ​អោយ​ឈឺ,

ពោះ​ដល់​ទៅ​២​ដង​ពេទ្យ​ប្រាប់​ថា ​ដាក់​ថ្នាំ​ចឹ​ង​ឈឺ​ខ្លាំង​ជាង​ធម្មជាតិ​គុណ​ជា​២​ក៏​ខ្ញុំ​សុខចិត្ត​អោយ​តែ​បាន​​កើត​ដោយ​ធម្មជាតិ ​ឈឺពោះ​៩​ម៉ោង​បែក​ទឹកភ្លោះ​ ចំណែក​ស្បូន​​បើក​បានតែ​កន្លះ​លេខ​ក៏​សម្រេចចិត្ត​វះ ​ព្រោះ​មិន​ចង់​អោយ​កូន​ខ្សោយ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រីអូន ​បន្ត​ទៀត​ថា «ពេលកើត​បាន​៧​ម៉ោង​អោយ​កូន​បៅ​ដោះ​ផ្ទាល់​សប្បាយចិត្ត​ណាស់​ ព្រោះ​បំណង​ប្រាថ្នា​ចង់​បំបៅ​ដោះ​កូន​មិន​ចង់អោយ​បៅ​ទឹកដោះគោ​ទេ ប៉ុន្តែ​ដោយសារ​ការងារ​ច្រើន​ការ​បំបៅ​ដោះ​កូន​បានត្រឹមតែ​៣​ខែ​ទេ ​ក៏​សម្រេច​អោយ​កូន​បៅ​ទឹកដោះគោ​វិញ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីចិត្តធម៌រូបនេះ បានបញ្ជាក់ទៀតថា «ពាក្យសំដី​ ដែល​គេ​និយាយ​ថា ក្មេង​សម័យ​ឥឡូវ​វា​ចឹ​ង ​អាង​ទឹកដោះគោ​មិន​ប្រឹង​ស៊ី​ចុក​អោយ​សម្បូរ​ទឹកដោះ​ទេ ​ខ្លាច​ខូច​ដោះ ​មិន​ចង់​អោយ​កូន​បៅ ទាំង​ដែរ​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ការ​ផង​ រត់​ទៅ​បូម​ទឹកដោះ​ផង​ថ្ងៃ​មួយ​ពេល​ដែល ខ្ញុំ​ជួយ​ជន​ពិការ​ម្នាក់​ ទម្រាំ​ចប់​ការ​ជួយ​ដោះ​ខ្ញុំ​​ឡើង​កាង​ ឡើង​ក្ដៅខ្លួន​ភ័យខ្លាច​តែ​លៀស​ដោះ ​តែ​ទ្រាំ​ព្រោះ​ចង់​អោយ​កូន​បៅ​ដោះ​ បើ​មិន​ចង់​បំបៅ​ដោះ​កូន​ខ្ញុំ​មិន​អោយ​បៅ​តាំងពី​ដើម​ម្ល៉េះ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រីអូន បានសរុបជាចុងក្រោយថា «ជា​មនុស្ស​ស្រី​ចាំតែ​ខុស​មែន​ ពីមុន​មិន​ជឿ​ តែ​ពេលនេះ​ជឿ​ហើយ​ ការ​ដែល​យើង​​​ពពោះ​ហើយ​ឆ្លងទន្លេ​ប្រថុយ​គ្រោះ,ថ្នាក់​គឺ​មិន​ស្មើ​តម្លៃ​នៃ​ការ​កើត​ដោយ​ធម្មជាតិ​ និង​បំបៅ​ដោះ​ផ្ទាល់​ទេ​ តើ​ការ​កើត​កូន​ដោយ​វះ,កាត់ ​និង​អោយ​កូន​បៅ​ទឹកដោះគោ​វា​អាក្រក់​ត្រង់ណា​ និយាយ​ត្រង់​បើ​​កុំ​តែ​ប្ដី​លើក​ទឹកចិត្ត​កុំ​អី​ មិន​ទ្រាំ​ឲ្យ​គេ​ដៀល​ទេ​ដាក់​ទៅវិញ​ចំៗ​វិញ​ហើយ»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   

Related posts

Leave a Comment